Dziękujemy!

poniedziałek, 29 czerwiec, 2020

Serdecznie dziękujemy za współpracę, pomoc i zaangażowanie na rzecz przedszkola oraz wkład pracy włożony w edukację zdalną Waszych dzieci.

DZIĘKUJEMY!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Tęczowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 24