Początek roku szkolnego

Monday, 24 August, 2020

WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU

1. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola najpóźniej do godziny 7:30 (dotyczy dzieci 4-6letnich) oraz w godzinach 7:30-8:00 (dotyczy dzieci 3-letnich).

2. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, wózków itp.

3. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i dzieci.

4. W przedsionku przedszkola wyznaczony pracownik będzie mierzył temperaturę i "przejmował" zdrowe dziecko od rodziców. Wyjątek stanowić będą na początku roku nowoprzyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku. Maluszek będzie mógł wejść z rodzicem do szatni przedszkolnej, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odległości 2m od kolejnego rodzica z dzieckiem.

5. Wszystkich Rodziców i inne osoby przyprowadzające/odbierające dziecko obowiązuje osłona ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku.