Święto Drzewa 2020

Saturday, 03 October, 2020

9 października po raz czternasty razem z Klubem Gaja obchodzić będziemy w naszym przedszkolu Święto Drzewa.


„ Święto Drzewa dla zwierząt”  
W tegorocznej edycji Święta Drzewa chcemy podkreślić szczególne znaczenie zadrzewień dla świata zwierząt. Drzewa i krzewy to swoiste oazy bioróżnorodności. Możemy spotkać tu wiele gatunków ptaków – dzięcioły, sowy, kowaliki, sikory, a także ssaków jak popielice czy nietoperze oraz owadów, w tym często chronionych lub niespotykanych w innych siedliskach, np. występującego tylko na starych dębach chrząszcza kozioroga dębosza. Zniszczenie, wycięcie czy choroba nawet jednego drzewa to zarazem zagrożenie życia dla wielu innych gatunków. Dlatego zachęcamy wszystkich do organizacji zajęć i warsztatów edukacyjnych poświęconych drzewom i zamieszkującym je zwierzętom, wyjścia w teren i obserwacji drzew w różnych porach roku oraz poznawania  jej mieszkańców.
I ETAP
1. Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w Święcie Drzewa do Klubu Gaja.
2. Wywieszenie plakatów informujących o Święcie Drzewa „Święto drzewa  dla zwierząt”.
3. Dostarczenie materiałów wszystkim grupom przedszkolnym.
II ETAP
1.    Wykonanie z grupą przedszkolną pracy plastycznej „Drzewo domem zwierząt”.
2.    Przeprowadzenie zajęcia wg otrzymanego scenariusza (materiały i scenariusz otrzyma każda grupa)
3.    Stworzenie fotorelacji z przeprowadzonych zajęć i umieszczenie zdjęć wraz z opisem na stronie internetowej przedszkola oraz przedszkolnym fanpage na Facebooku.

    UWAGA!!!!
Prosimy, aby w tym dniu dzieci ubrane były na zielono.