Opłaty za przedszkole

Szczegóły dotyczące opłat za przedszkole

KONTO OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
( POSIŁKI+ GODZINY)
47 1090 1825 0000 0001 4381 4064
Santander Bank Polska SA

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
ŚNIADANIE 2.10 ZŁ
OBIAD 3.50 ZŁ
PODWIECZOREK 1.40
Razem 7 zł/ dzień

Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego do 6 godzin. Każda rozpoczęta godzina 1 zł.
Dzieci 6 letnie nie płacą za godziny poza podstawą programową.

Rodzic jest zobowiązany uiścić należność w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po okresie rozliczeniowym (np. za wrzesień płatność uiszczamy do 10 października)
( Paski z odpłatnością otrzymają Państwo na początku każdego miesiąca )