Rekrutacja 2021/2022

Tuesday, 13 April, 2021
Dyrekcja Tęczowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że listy z dziećmi zakwalifikowanymi i niezakwalifikowanymi w wyniku rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 umieszczone będą dnia 14 kwietnia br. przy głównym wejściu przedszkola (strona A ).
Rodzice dzieci z listy zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie papierowej  (druk do pobrania ze strony BIP przedszkola lub wzór poniżej) do dnia 21 kwietnia 2021r.
26 kwietnia 2021 r. umieszczone będą ponownie listy dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnych 2021/2022.
 
 
 
WZÓR
 
 

.............................................                                                                        ...................................
Imię i nazwisko rodzica                                                                                         Miejscowość, data
.............................................
……………………………....................
adres
                                                                                                 Sz. P.
                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                 Przedszkola Nr 24
                                                                                                 w Tarnowskich Górach

 

                                           Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna .....................................
                                                                                           (imię i nazwisko dziecka)
do Przedszkola Nr 24 w Tarnowskich Górach na rok szkolny 2021/2022.

                                                                              ................................
                                                                                      podpis rodzica