Opłaty za przedszkole

Thursday, 26 August, 2021

We wrześniu stawki żywieniowe pozostają bez zmian i wynoszą:


Śniadanie 2,10zł
Obiad 3,50zł
Podwieczorek 1,40zł
Razem 7zł/dzień

Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego do 6 godzin. Każda następna rozpoczęta godzina 1zł. Dzieci 6-letnie nie płacą za godziny poza podstawą programową.
Rodzic jest zobowiązany uiścić należność w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po okresie rozliczeniowym (np. za wrzesień płatność uiszczamy do 10 października). Informację o płatności otrzymają państwo na początku każdego miesiąca.
KONTO OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
(posiłki + godziny)
47 1090 1825 0000 0001 4381 4064
Santander Bank Polska SA