Zajęcia dodatkowe

Thursday, 26 August, 2021

W nowym roku szkolnym proponujemy następujące zajęcia dodatkowe:


- religia – dla dzieci 5-6-letnich – ks. Paweł Kaczmarczyk;
- język angielski – mgr Iwona Piotrowska;
- logopedia – mgr Agnieszka Jarząbek;
- rytmika – mgr Agnieszka Jarząbek;
- judo – Marta Wysocka (zajęcia rozpoczynają się od października);
- basen – Park Wodny w Tarnowskich Górach (zajęcia rozpoczynają się od października we wtorki o godzinie 15:00);
- zajęcia terapeutyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, logopedia;