Moda na ADHD

     Chyba coraz częściej spotykamy się z tzw. dziećmi trudnymi, których zachowanie odbiega od normy, których emocje są nieadekwatne do bodźca, dziećmi, które nie są upośledzone umysłowo, a jakże kłopotliwe do wychowywania i nauczania. Bardzo często jest to interpretowane jako nadpobudliwość psychomotoryczna, bo i takich dzieci jest coraz więcej.

     Ale zdarzają się też nadinterpretacje, wykorzystywanie nazwy ADHD do opisu zachowań dzieci sprawiających problemy wychowawczo-dydaktyczne, ale nie wynikających z symptomów typowych dla zaburzeń uwagi lecz  mających swoje źródło w błędach wychowawczych popełnianych przez rodzinę , w jej zaniedbaniach  czy niewydolnościach.

 Postarajmy się uszeregować wiadomości o dziecku z ADHD

 

DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO

Nadpobudliwość psychoruchowa, czyli tzw. zespół kinetyczny, zespół nadpobudliwości psychoruchowej i koncentracji uwagi, zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder

To trwałe sposoby zachowania nieadekwatne do wieku i poziomu rozwoju dziecka charakteryzujące się:

-         problemami z utrzymaniem uwagi

-         problemami z kontrolowaniem impulsywności

-         nadmierną ruchliwością

 

Typowe zachowania dziecka z ADHD:

  1. nadruchliwość:

-         jest hiperaktywne, czyli ciągle rusza nogami, rękoma, biega zamiast chodzić

-         nie potrafi usiedzieć na miejscu

-         lubi wchodzić na meble, wspinać się

-         nie wykonuje jednej czynności w skupieniu- podejmuje się wielu czynności wykonując je niedbale

-         lubi wszystkiego dotknąć

-         jest aktywny werbalnie-cały czas mówi – nawet do siebie

-         potyka się o różne przedmioty

    b) impulsywność

-         nieumyślnie psuje różne przedmioty, jest psotne i dokucza dzieciom

-         łatwo się denerwuje, ma nocne lęki,

-         nie potrafi czekać na swoją kolej

-         jest nieprzewidywalne w swoich czynach, nie zdaje sobie konsekwencji z popełnianych czynów

-         nie umie przewidzieć niebezpieczeństwa

-         chce natychmiastowej pochwały

-         jest niezorganizowane, ma bałagan wokół siebie, na półce, w szafce

-         może nie lubić niektórych dźwięków

-         chętnie podejmuje rolę przywódcy, lubi przewodniczyć w grupie

     c) rozproszona uwaga

-    koncentruje się na bardzo krótki czas a łatwo się rozprasza

     -    szybko się zniechęca i nie kończy rozpoczętego zadania, czynności

-         ma problemy z zapamiętaniem szczegółów, nie potrafi dobrze przepisać z tablicy, nie potrafi zaplanować pracy, działania

-         nie odpowiada na pytania

-         nie słyszy poleceń

     -    często coś gubi, zapomina o jakiś sprawach

              Niepożądane i dziwaczne zachowania dzieci nadpobudliwych są źródłem niepowodzeń szkolnych, kłopotów z przyswajaniem wiedzy, uczeniem się, mają destrukcyjny wpływ na rozwój psychiczny dziecka: są karane, odpychane przez rówieśników i nauczycielki, czasami nawet przez rodziców-ponieważ są postrzegane jako dzieci niegrzeczne, uparte, ni chcące słuchać dorosłych. Nierozsądni rodzice i wychowawcy mogą jeszcze bardziej przyczynić się do niszczenia osobowości już tak obarczonego dziecka powodując w nim narastanie braku samoakceptacji a w niedalekiej przyszłości- chęć łączenia się w grupy o podejrzanym charakterze. Niestety- zespół ADHD sprzyja uzależnieniom.

                                     

   Dziecko z nadpobudliwością nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania.

 

Przyczyny powstania zaburzeń:

-         wg najnowszych badań – u dzieci z ADHD zaburzona jest równowaga między wytwarzaniem i funkcjonowaniem dopaminy i noradrenaliny – są to substancje przekaźnikowe łączące komórki mózgu.

-         dopamina odpowiada za selekcję bodźców docierających do mózgu, umożliwia skupienie się na jednym wybranym, uważanym w danej chwili za najważniejszy

-         niedobór noradrenaliny powoduje brak rozpoznania o zagrożeniu, nie uruchamia się wtedy gotowość do przeciwdziałania niebezpieczeństwu

     Dziecko nadpobudliwe  z zaburzonym systemem dopaminy słyszy różne dźwięki dochodzące z otoczenia i nie potrafi wyróżnić tego najważniejszego w danej sytuacji- np. głos nauczycielki w klasie. Niedobór poziomu noradrenaliny przyczynia się do tego, że dziecko bezmyślnie może przebiec przez jezdnie mimo, że bardzo dobrze zna zasady ruchu drogowego .Nadmiar noradrenaliny przyczynia się do tego, że dziecko jest w stanie aktywności, pobudzenia, gotowości chociaż bez konkretnego zamiaru działania.

ADHD- jest przekazywane dziedzicznie: jeśli występuje u rodziców- w 40 % badanych dzieci, u rodzeństwa-35 %, u dalszych krewnych- 40 %.

70 % dzieci wyrasta z tej cechy, lecz u 30 % zachowania przygasają lub się modyfikują, ale nie znikają.

 

JAK WYCHOWYWAĆ I PRACOWAĆ Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI ?

 

-         uświadomienie rodzicom, że ich dzieci potrzebują dużo ruchu, są w stanie wzmożonej potrzeby aktywności ruchowej i dawać im możliwość pobytu na świeżym powietrzu

-         uporządkowanie zewnętrzne otoczenia

-         zaplanowanie każdego dnia, wprowadzenie rytmu w życiu i zachowaniu się dziecka

-         dbać o porządek w domu, spokój w otoczeniu fizycznym i emocjonalnym

-         dbać o miejsce pracy dziecka, dać do dyspozycji tylko rzeczy niezbędne do wykonania zadania

-         umożliwić dziecku wypowiadanie się z jednoczesnym porządkowaniem jego wypowiedzi

-         jasno wydawać polecenia

-         umożliwić dziecku zabawy relaksujące, wyciszające, dydaktyczne

-         nawiązać ścisłą współpracę ze specjalistami z poradni P-P, nauczycielami, wychowawcami

-*-zgłosić dziecko na leczenie farmakologiczne- w przypadkach  o wyjątkowo nasilonych objawach- dzieci, które nie są w stanie funkcjonować w szkole i ośrodkach terapeutycznych

-*-leki zmniejszają objawy ADHD- dziecko łatwiej się skupia, słyszy co się do niego mówi,

Dziećmi nadpobudliwymi zajmuje się Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie, istnieje tam stowarzyszenie rodziców  ,,Ponad”.

 

10 PRÓŚB NADPOBUDLIWEGO DZIECKA

1.pomóż mi skupić się na jednej czynności Potrzebuję, abyś prowadził mnie za rękę
2.potrzebuję wiedzieć co zdarzy się za chwilę Stwórz mi uporządkowane otoczenie
3.poczekaj na mnie ja się jeszcze ciągle zastanawiam Pozwól mi działać we własnym tempie
4.jestem w kropce, nie potrafię tego zrobić Zaproponuj mi możliwość wyjścia z trudnej sytuacji
5.czy to jest dobrze, ja muszę od razu wiedzieć Pochwal mnie, to co było dobre w mojej pracy
6.je nie zapomniałem, ja tylko za pierwszym razem nie usłyszałem ciebie Dawaj mi tylko jedno polecenie naraz
7.ja nie pomyślałem bo mnie już nie było Przypominaj mi, abym pomyślał a dopiero wtedy działał
8.ja zawsze pracuję tylko  w danej chwili Dawaj mi krótkie etapy pracy do wykonania
9.znów wszystko  źle zrobiłem Nagradzaj mnie choć za część dobrze wykonanego zadania
10. dlaczego na mnie krzyczysz Doceń mnie gdy zrobię coś dobrze