Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka

Niestety w naszym społeczeństwie pokutuje twierdzenie, że opieką logopedyczną mogą być objęte dopiero dzieci 6 letnie, a niestety wtedy może być już za późno. Najlepszym wyjściem jest więc profilaktyka, czyli wszelkiego rodzaju ćwiczenia usprawniające aparat wymowy.

2-3 rok życia

Słyszenie i rozumienie:
rozróżnia przeciwieństwa (choć -stój, nie ma-jest); wykonuje bardziej złożone instrukcje (weź misia i chodź do mamy); wskazuje części ciała;

Mowa:
nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia (może przy tym popełniać błędy typu „ludź” zamiast „człowiek”); wymawia poprawnie coraz więcej głosek (wszystkie samogłoski oraz spółgłoski: m, n, b, p, d, t, ł, j, k, g, l); trudne głoski może zastępować łatwiejszymi (zamiast „szalik” – salik, sialik); pytane podje swoje imię; pyta, stosuje przeczenia, zaczyna używać liczby mnogiej;

 

3-4 rok życia

Słyszenie i rozumienie: Reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty z radia lub telewizji; potrafi odróżni mowę zniekształconą od prawidłowej „sanki-sianki”.

Mowa: jest rozumiane przez osoby obce; buduje coraz dłuższe zdania; coraz więcej pyta, odpowiada na proste pytania (kto, co, gdzie, z kim, w czym); często upraszcza najtrudniejsze głoski (sz, ż, cz, dż, r); zwykle mówi płynnie, czasem mogą pojawić się zawahania, powtórzenia dźwięków, sylab, wyrazów, przeciągania głosek, tzw. rozwojowa niepłynność mowy.

 

4-5 rok życia

Słyszenie i rozumienie: z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z treścią; rozumie komunikaty wypowiadane przez osoby obce.

Mowa: zadaje bardzo dużo pytań; może wymawiać najtrudniejsze głoski (sz, ż, cz, dż, r); buduje bogate zdania – używa coraz więcej przymiotników; potrafi opowiedzieć prostą historyjkę; stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć czasem jeszcze je myli;

 

5-6 rok życia

Słyszenie i rozumienie: rozumie trudniejsze instrukcje (np. Klaśnij w dłonie a potem połóż ręce na kolanach); potrafi wysłucha dłuższego opowiadania, bajkę, rozumie morał; rozumie określenia typu: pod, na, obok; prawidłowo interpretuje znaki symboliczne;

Mowa: mowa jest wyraźna i poprawna, prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego; poprawnie buduje zdania – stosuje reguły gramatyczne; potrafi odpowiedzieć na bardziej złożone pytania, odpowiada używając zdań złożonych; potrafi powiedzieć, co widzi na ilustracji, opowiada bajki; potrafi porozmawiać z osobą obcą nie odbiegając od tematu; używa słów określających stosunki przestrzenne i nazywa podstawowe figury geometryczne;

 

Niestety w naszym społeczeństwie pokutuje twierdzenie, że opieką logopedyczną mogą być objęte dopiero dzieci 6 letnie, a niestety wtedy może być już za późno. Najlepszym wyjściem jest więc profilaktyka, czyli wszelkiego rodzaju ćwiczenia usprawniające aparat wymowy.

 

Opracowała, na podstawie materiałów Polskiego Towarzystwa Logopedycznego - nauczycielka Tęczowego Przedszkola, p. Agnieszka Jarząbek.