O przedszkolu

Wspaniała lokalizacja przedszkola: w zielonej części dzielnicy Tarnowskich Gór - Strzybnicy, w pobliżu lasu, kompleksu pniowieckiego, parku.

Duży, piękny ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia oraz sprzęt do rekreacji ruchowej, obsadzony licznymi drzewami i krzewami.

Przedszkole cieszy sie dobrą opinią w środowisku lokalnym oraz bardzo wysokim poziomem zadowolenia rodziców z funkcjonowania przedszkola.

W przedszkolu stosowane sa nowatorskie metody pracy z dzieckiem w zakresie wychowania muzycznego i plastycznego: Batti Sthraus, Klanza, origami...

Szerokie działania placówki w środowisku: wieczory wigilijne, festyny, kiermasze, koncerty muzyki poważnej, wernisaże, działalność charytatywna, liczne uroczystości przedszkolne i konkursy międzyprzedszkolne.

Bardzo dobre wyposażenie w sprzęt muzyczny i sprzęt gimnastyczny. Posiadamy salę do terapii SI.1294497 629341210457723 509877356 o

Liczne zajęcia dodatkowe: język angielski, judo, rytmika, basen, terapia logopedyczna.

Za zgodą rodziców prowadzone są zajęcia z nauki religii.

Nauczycielki mają wysokie i zgodne kwalifikacje do pracy w przedszkolu - nauczyciele kontraktowi, mianowani, dyplomowani i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje.

Bardzo dobra współpraca z rodzicami.

Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do nauki w szkole.

 

IMG 7879