Koncepcja Tęczowego Przedszkola nr 24 w Tarnowskich Górach

-ALFABET JEST NASZYM PRZEWODNIKIEM I MYŚLI WYZNACZNIKIEM-

 

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, stwarzając równe szanse dla rozwoju każdego przedszkolaka.


Budzimy wśród dzieci poczucie wartości, uczymy różnicowania dobra i zła.


Cenimy zaangażowanie rodziców w życie przedszkola.


Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.


Edukujemy dzieci w kierunku uzyskania gotowości szkolnej.


Funkcjonujemy zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.


Gromadzimy ciekawe informacje z życia przedszkola na stronie internetowej.


Hamujemy niepożądane zachowania, wzmacniając pozytywne emocje.


Integrujemy dzieci uwzględniając pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Jesteśmy wysokowykwalifikowaną i wszechstronnie przygotowaną kadrą do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.


Kształtujemy czynności samoobsługowe potrzebne w życiu małego dziecka.


Liczymy się z potrzebami dziecka i zdaniem rodzica.


Łączymy pokolenia poprzez edukacje regionalną.


Mamy estetycznie i bogato wyposażone przedszkole z ciekawą bazą edukacyjną.


Nawiązujemy kontakty ze środowiskiem lokalnym w celu promowania placówki.


Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.


Propagujemy postawy zdrowotne i ekologiczne.


Rozwijamy wszechstronne uzdolnienia dzieci.


Stwarzamy rodzinna i domowa atmosferę.


Tworzymy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.


Upowszechniamy postawy etyczne, narodowe, religijne.


Wzmacniamy więzi rodzinne.


Zapewniamy pomoc w wychowaniu, edukacji i opiece nad dzieckiem przedszkolnym.