Organizacja pracy przedszkola

5:30 - 7:00 schodzenie sie dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne

7:00 - 8:00 praca indywidualna z dziećmi w swoich grupach

8:00 - 8:15 zabiegi higieniczne

8:15 - 8:30 śniadanie

8:30 - 10:15 zajęcia organizowane z całą grupą zgodnie z programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe.

10:15 - 10:30 drugie śniadanie

10:30- 11:45 zabawy według wyboru dzieci, spacery, wycieczki

11:45 - 12:00 zabiegi higieniczne

12:00 - 12:30 obiad

12:30 - 14:00 rozchodzenie się dzieci, relaksacja, zajęcia organizowane według zainteresowań dzieci

14:00 - 14:20 podwieczorek

14:20 - 16:30 rozchodzenie się dzieci, zajęcia organizowane według zainteresowań dzieci, praca indywidualna