mgr Bożena Gruca, dyrektor

specjalizacja:

 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, 
 • Zarządzanie w oświacie, 
 • kurs kwalifikacyjny- terapia pedagogiczna, 
 • sztuka w szkole

lic. Ewa Łysik, wicedyrektor

specjalizacja:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Zarządzanie oświatą

mgr Lucyna Cichos

specjalizacja:

 • Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogika przedszkolną i logopedią

mgr Barbara Gregorczyk

specjalizacja:

 • Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna

mgr Agnieszka Jarząbek

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
 • Logopedia
 • Terapia Pedagogiczna

mgr Ks. Piotr Kwaśniok

specjalizacja:

 • Kapłańsko-katechetyczna

mgr Anna Kukowka

specjalizacja:

 • Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 
 

mgr Marta Mośny

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Paulina Opuchlik

specjalizacja:

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

mgr Kinga Pliczko

specjalizacja:

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
 • Pedagogika szkolna-diagnoza i terapia psycho -pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego,
 • Logopedia

mgr Bożena Dramska-Jańczuk

specjalizacja:

 • Psychologia na  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Podyplomowe Studia z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
 • Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów
 • Szkolenie z Mediacji Rodzinnych – uzyskanie certyfikatu mediatora rodzinnego
 • Kurs Psa Terapeutycznego (PRESTOR) – kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych sesji dogoterapeutycznych
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

mgr Agnieszka Rekus

specjalizacja:

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
 • kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika,
 • kurs kwalifikacyjny - Surdopedagogika

mgr Magda Tobór

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • resocjalizacja z profilaktyką
 • studia podyplomowe - oligofrenopedagogika

mgr Joanna Szczecina

specjalizacja:

 • Pedagogika wczesnoszkolna, 
 • kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika,
 • kurs kwalifikacyjny -Surdopedagogika

mgr Patrycja Wolnik

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Mateusz Jasiok

specjalizacja:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Agnieszka Lebek

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Karolina Majewska-Chryst

specjalizacja:

 • Edukacja zdrowotna z rehabilitacją
 • studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Szewerda

specjalizacja:

 • Muzykologia – specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną
 • Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Terapia Pedagogiczna

mgr Wiktoria Wojewodzic

specjalizacja:

 • Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Karolina Konieczna

specjalizacja:

 • Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z wychowaniem przedszkolnym
 • Oligofrenopedagogika i pedagogika integracyjna w placówkach oświatowych

mgr Iwona Piotrowska

specjalizacja:

 • Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z wychowaniem przedszkolnym

mgr Anna Ciongwa

specjalizacja:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna