mgr Bożena Gruca, dyrektor

specjalizacja:

 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, 
 • Zarządzanie w oświacie, 
 • kurs kwalifikacyjny- terapia pedagogiczna, 
 • sztuka w szkole

mgr Patrycja Wolnik, wicedyrektor

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Lucyna Cichos

specjalizacja:

 • Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogika przedszkolną i logopedią

mgr Barbara Gregorczyk

specjalizacja:

 • Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna

mgr Agnieszka Jarząbek

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
 • Logopedia
 • Terapia Pedagogiczna

mgr Marta Mośny

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Paulina Opuchlik

specjalizacja:

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

mgr Kinga Pliczko

specjalizacja:

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
 • Pedagogika szkolna-diagnoza i terapia psycho -pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego,
 • Logopedia

mgr Agnieszka Rekus

specjalizacja:

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
 • kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika,
 • kurs kwalifikacyjny - Surdopedagogika

mgr Magda Tobór

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • resocjalizacja z profilaktyką
 • studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
 • Trener TUS
 • Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Joanna Szczecina

specjalizacja:

 • Pedagogika wczesnoszkolna, 
 • kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika,
 • kurs kwalifikacyjny -Surdopedagogika

mgr Patrycja Wolnik

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Mateusz Jasiok

specjalizacja:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Agnieszka Lebek

specjalizacja:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Karolina Majewska-Chryst

specjalizacja:

 • Edukacja zdrowotna z rehabilitacją
 • studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne

mgr Wiktoria Wojewodzic

specjalizacja:

 • Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Oligofrenopedagogika

mgr Iwona Piotrowska

specjalizacja:

 • Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z wychowaniem przedszkolnym

mgr Anna Skrzydlewska

specjalizacja:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Ewelina Piątkowic

specjalizacja:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

lic. Monika Bazan

specjalizacja:

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna