Priorytety przedszkola

JESTEŚMY PLACÓWKĄ , KTÓREJ ZADANIEM JEST W PIERWSZYM RZĘDZIE ZAPEWNIENIE WARUNKÓW OPIEKI , WYCHOWANIA I WRZECHSTRONNEJ EDUKACJI DZIECI.

***

PRAGNIEMY ZASPOKOIĆ POTRZEBY WSZYSTKICH RODZICÓW I UDOSTĘPNIĆ NASZĄ PLACÓWKĘ W CELACH OPIEKUŃCZYCH , WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH .

***


NASZYM NACZELNYM ZADANIEM JEST WYRÓNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I INTEGROWANIE DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.

***

PRAGNIEMY ABY NASZE DZIECI UCZYŁY SIĘ POSZANOWANIA AUTORYTETÓW , OKAZYWANIA SZACUNKU DLA WSPÓLNYCH WARTOŚCI TAKICH JAK : DOBRO , PRAWDA , POZNANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW.

***

NAJWAŻNIEJSZE W NASZYCH DZIAŁANIACH JEST STWORZENIE DZIECKU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA I SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ RODZICÓW.

***

NASZE DZIAŁANIA BĘDĄ DĄŻYĆ W KIERUNKU OPTYMALNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU KAZDEGO DZIECKA I WSPIERAĆ BĘDĄ RÓWNIEŻ INDYWIDUALNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI TWÓRCZEJ , WRAŻLIWEJ I OTWARTEJ NA POTRZEBY INNYCH .

***

PROPONUJEMY ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE NASZYM DZIECIOM , DBAJĄC RÓWNOCZEŚNIE O ICH ROZWÓJ EMOCJONALNY I SPOŁECZNY PODCZAS WIELU SYTUACJI EDUKACYJNYCH NAD PRZEBIEGIEM KTÓRYCH CZUWA WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KARDA PEDAGOGICZNA.

***

BARDZO WAŻNYM NASZYM ZADANIEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI DO OSIĄGNIĘCIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ POPRZEZ SZEREG DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ NASZYCH PEDAGOGÓW.