13.04. Produkty od zwierząt

piątek, 09 kwiecień 2021 14:11

Data: 13.04.2021r.
Temat kompleksowy: Zwierzęta na wsi.
Temat dnia: Produkty od zwierząt.

Cel główny:
•    Poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi.
•    Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta.
Cele szczegółowe:
•    Rozwijanie spostrzegawczości.
•    Poznawanie produktów odzwierzęcych.
•    Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do Internetu, zdjęcie krowy , kozy, owcy (dostępne w galerii); produkty pochodzenia zwierzęcego: masło, ser śmietana, mleko, jajka, wełniany sweter, motek wełny, wędlina, poduszka z pierza.

Przebieg zajęć:
CZĘŚĆ I RANO:
•    Skąd się bierze mleko? – burza mózgów – aktywizowanie myślenia. Rodzic naprowadza tok myślenia dziecka na wiedzę o zwierzętach dających mleko (krowa, koza, owca) i jego przetworach. (załącznik dostępny w galerii)
•    Dlaczego hodujemy krowy? – praca z obrazkiem – próby uogólniania pojęć. Dziecko koloruje obrazek według podanego kodu oraz wskazuje produkty spożywcze, które mamy dzięki hodowli krów. Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 42 cz.3

CZEŚĆ II ZAJĘCIE DYDAKTYCZNE:
•    Zabawa ożywiająca „Na wiejskim podwórku”
Rodzic podaje nazwę zwierzęcia występującego na wsi, dziecko naśladuje chód i zachowanie się podanego zwierzęcia.
- pies- dziecko przemieszcza się na czworakach udając pieski,
- kot – dziecko przemieszcza się na czworakach udając koty, co jakiś czas rodzic mówi:” koci grzbiet” wówczas dziecko uwypukla plecy ku górze, „końskie siodło” uwypukla brzuch ku podłodze.
- kaczka – dziecko chodzi na lekko ugiętych nogach stopy stawia do środka, ręce naśladują ruchy skrzydeł,
- kura – dziecko chodzą po sali i co jakiś czas zatrzymuje się i naśladuje kurę grzebiącą w ziemi raz jedną nogą raz drugą,
- królik – dziecko w przysiadzie podpartym skacze naśladując skoki królicze,

•    Co to jest „nabiał”? – rozmowa kierowana w oparciu o własne doświadczenia dzieci i zgromadzone produkty nabiałowe (masło, ser, śmie-tana, mleko itp.) - próby uogólniania pojęć
- Jakie są przetwory z mleka?
- Dlaczego jemy nabiał?
 - Czy wszyscy mogą spożywać nabiał?
 - Kto spożywa nabiał?

CZEŚĆ III POPOŁUDNIE

•    Co nam dają zwierzęta? – zabawa dydaktyczna – poznawanie produktów odzwierzęcych
Rodzic przygotowuje zbiór produktów pochodzenia zwierzęcego: mleko, ser, jajka, wełniany sweter, motek wełny, wędlina, poduszka z pierza itp. Dziecko wybiera jeden produkt i nazywa, określa jego cechy i od jakiego zwierzęcia pochodzi.